Til hovedinnhold

Webinar! "eldre heimebuande demente" for medlemma i Helse og sosial

Formålet med dette kurset er hvordan konkret behandle hverdagslige utfordringer, vanskelig adferd hos brukere med demens samt foreslå tiltak for å bedre livskvaliteten for brukerne. Kurset er aktuelt for deg som jobber i hjemmetjesten, hjemmehjelper, og personlig assistenter. Eller andre det kan være aktuelt for

08.03.2021
Sist oppdatert: 08.03.2021

Nytt Webinar for medlemmer i helse og sosial i Vestland Dato: 14. April. 2021. Kl. 10 og Kl. 17.

Foreleser. Knut Ove Solberg.

Kurset er aktuelt for deg som jobber i hjemmetjesten, hjemmehjelper, og personlig assistenter. Eller andre det kan være aktuelt for.

Eldre personer med demens som bor hjemme – 3 timers nettkurs

Formålet med dette kurset er hvordan konkret behandle hverdagslige utfordringer, vanskelig adferd hos brukere med demens samt foreslå tiltak for å bedre livskvaliteten for brukerne.

Kurset er ment å sette deltakere i stand til å vurdere om deres arbeid er i tråd med de faglige og etiske kravene som bør settes til tjenestestedet for å gi et best mulig omsorgstilbud til brukere med vanskelig adferd. Deltakerne skal kunne gjøre egne funksjonelle analyser og hvordan man kan samle erfaringsbasert kunnskap i personalgruppen og komme med forslag til hvilken samhandlingsendring og evt. tiltak som bør iverksettes. Kan dette være noe for deg eller noen du kjenner? - videreformidle gjerne til kolleger eller andre du tror dette kan være interessant for!

 

Påmelding:  https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/eldrepersonermeddement/register  

 

NB! Oppgi hvilket kurs du ønsker å gå på, 10:00 eller 17:00

Kurset er gratis for medlemmer. Har du meldt deg på og ikke meldt avbud

innen kursstart vil du få tilsendt faktura på 200 kroner fra Fagforbundet

Vestland.

 

Ønsker du mer informasjon om kurset, ta kontakt med:

Sigrun.boe.perez@fagforbundet.no mobil 47028230

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?