Til hovedinnhold

Færre fikk læreplass i 2020

– Dette vil ha store konsekvenser for ungdom på lang sikt, sier leder av Fagforbundet Ung, Mats Monsen.

03.02.2021
Sist oppdatert: 03.02.2021

Ferske tall fra Utdanningsdirektoratet viser at færre fikk læreplass i 2020. Av 28.800 elever som søkte om å få læreplass i fjor, var det 76 prosent som fikk det. I 2019 fikk 78 prosent innvilget læreplass. Det tilsvarer 460 færre søkere som har fått lærekontrakt. I tillegg er det 50 færre som har fått en opplæringskontrakt.

Direktoratet trekker fram koronapandemien som en mulig forklaring på nedgangen.

– Det er naturlig å tenke at det har vært en medvirkende årsak og flere sier vi bør være glad for at vi ikke mistet enda flere læreplasser i 2020, sier Mats Monsen, leder av Fagforbundet Ung.

– Men for meg betyr hver reduserte læreplass at en ungdom ikke får fullført utdanningen sin. Så jeg vil i alle fall ikke si at vi kan klappe oss selv på skulderen.

Både studenter og lærlinger har blitt rammet hardt av pandemien, men det kunne sett annerledes ut, mener Monsen.

– Regjeringen burde økt lærlingtilskuddet betraktelig, og sagt at bedrifter som opprettholder lærlingeordningen sin vil få økt koronastøtte.

Får ikke fullført utdanningen

– Dette betyr at enda flere må gå tilbake til skolebenken, eller at de dropper ut og ender opp uten utdanning. Mangel på læreplasser vil ha store konsekvenser for ungdommen på lang sikt. Mange vil ha vanskeligheter med å finne seg en fast jobb.

Selv om nedgangen i antall læreplasser kan forklares med koronapandemien, er det fremdeles bare knapt 8 av 10 som søkere som får læreplass under et normalt år.

– Det er lett å glemme at bak disse prosentene står det 7000 ungdommer som blir nektet læreplass, hvert år. Det er alt for mange. Konsekvensene av at ungdom ikke får fullført utdanningen sin, og at vi får færre faglærte i arbeidslivet er mye større på lang sikt, enn konsekvensene for et statsbudsjett på kort sikt, forklarer Monsen

Fagforbundet Ung vil lovfeste retten til læreplass

I 2035 kan vi ifølge SSB mangle hele 100 000 fagarbeidere i Norge. Det gjør behovet for læreplasser enda mer kritisk, mener Monsen.

– Det er trist at samfunnets manglende evne til å gi alle en læreplass medfører et utdanningstap og et tap av kompetanse vi sårt trenger i hele arbeidslivet.

Fagforbundet Ung jobber derfor for at alle som har fullført videregående skal få tilbud om læreplass.

– Å lovfeste retten til læreplass vil sikre kompetente fagarbeidere i arbeidslivet, redusere det store frafallet på videregående og det vil øke statusen til fagutdanningen, avslutter Monsen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?