Husk å melde fra til kontoret om endringer

Bytte av arbeidssted,navneendring, adresseendring, permisjon etc.

08.08.2019
Sist oppdatert: 08.08.2019

Husk å melde fra om endringer til kontoret på tlf: 35 58 13 38
eller post.fagforbundet@skien.kommune.no – denne adressen er til vår organisasjonssekretær.

 
Si fra hvis du:

  • ENDRER ADRESSE ( DIN KOLLEKTIVE HJEMFORSIKRING GJELDER PÅ DEN ADRESSEN VI HAR REGISTRERT PÅ DEG)
  • ENDRER NAVN
  • BYTTER ARBEIDSSTED
  • HAR ULØNNET PERMISJON ( OVER LENGRE TID)
  • GÅR OVER PÅ ARBEIDSAVKLARINGSPENGER/ UFØR
  • BLIR PENSJONIST
  • BLIR ARBEIDSLEDIG

 

HUSK AT DET ER DITT ANSVAR Å GI BESKJED NÅR TING ENDRER SEG.

 

ARBEIDSGIVER VARSLER IKKE OSS OM ENDRINGER.