Stadige kutt bekymrer

Så er tiden her igjen, det er høst og budsjettet for neste år skal legges. Rådmannen har lagt frem tallenes tale, og varsler nok en gang at det må spares og kuttes.

05.11.2019
Sist oppdatert: 15.11.2019

Vi i Fagforbundet ser med stor bekymring på det som legges frem.

Vi må de nærmeste årene spare 120 millioner, og de ulike områdene må kutte med 1 prosent. Kort sagt; Det er ikke nok penger til å opprettholde tjenestene til innbyggerne. For oss er dette vanskelig å forstå, særlig når vi ser at det samtidig presenteres store vyer og planer om nye bygg og prosjekter. Både bygg og prosjekter er etterlengtet og tiltrengt, men samtidig svært utfordrende å forstå og forklare. Vi sparer allerede i viktige og lovpålagte tjenester, samtidig som det vurderes å kutte i andre tjenester som vi så sårt trenger.

Vi i Fagforbundet ser med bekymring på at det skal spares enda mer i helse og oppvekst. Hverdagen der ute blant våre ansatte er krevende, - og den har vært krevende lenge. Kravet til tjenestene og våre ansatte øker kontinuerlig, men midler til økte ressurser følger sjeldent med. Vi trenger flere ansatte og økt grunnbemanning, flere hender som kan ta vare på våre syke og gamle. Flere voksne som kan se og ta vare på barna våre.

Dette er de tjenestene vi er pålagt å drive med – de både skal og må vi ha. Og det er her vi burde vært flere. Ofte hører vi om ansatte som må løpe enda litt fortere, for å rekke enda litt mer. Og stadig oftere hører vi om utbrente ansatte, helseutfordringer og sykefravær, rekrutteringsproblemer og at ansatte søker seg over i andre yrker.

Samhandlingsreformen har pålagt kommunene enda mer ansvar og viktige oppgaver, men midlene til å utføre dette ser ut til å være langt fra tilstrekkelige. De ansatte opplever i hvert fall absolutt ikke det, og nå skal vi spare og kutte enda litt til. Hvor skal vi klare å kutte da? Har vi noe «til overs»? Vår påstand er absolutt nei!

Konsekvensen av at det nok en gang skal spares er som «vanlig» at det sees på og vurderes de såkalte «ikke lovpålagte tjenestene». Hva er så egentlig «ikke lovpålagte tjenester»? Jo, - det er de tjenestene som forebygger og sørger for at trykket på de lovpålagte tjenestene blir mindre. De tjenestene som bidrar til at brukerne av kommunens kjernetjenester klarer seg litt lengre uten de største og dyreste tiltakene og tjenestene.

Å spare på disse tjenestene er virkelig å «spare seg til fant». Hva vil de samfunnsøkonomiske konsekvensene av dette bli? Hvor ble det av «tidlig innsats» og forebygging? Da er det kanskje smartere grep å utsette noe av tiltenkte bygg/prosjekter, gi mindre tilskudd til andre, eller bevilge litt mindre til politisk styring? Om noen burde gå foran som gode eksempler, så er det vel politikerne?

Vi i Fagforbundet er opptatt av å tenke langsiktig, se helheten, og ivareta våre medlemmer. Vi ser med bekymring på det som legges frem, og frykter konsekvensene dette kan få for ansatte, brukere og innbyggere. Nå må politikerne virkelig være seg sitt ansvar bevisst, for å sikre at Skien fortsetter å være en trygg og god arbeidsplass, og lever opp til kommunens store visjon om å være den gode og inkluderende møteplass for alle.

 

Line Gundersen,
områdetillitsvalgt helse og velferd -Skien kommune
og
Kjersti Norwall-Nielsen,
områdetillitsvalgt oppvekst-Skien kommune