Til hovedinnhold

Torsdag 8 august fikk Indre Fosen besøk av nestleder i gruppestyret til Ap, Hadia Tajik.

Ap politikere fra fylket, lokale politikere og AUF deltok sammen med HTV fra Fagforbundet og HTV fra Sykepleierforbundet i møte med Hadia Tajik. Et av tema som ble tatt opp var heltid- deltid utfordringen innen helse og omsorg.

12.08.2019
Sist oppdatert: 12.08.2019

Faste og hele stillinger er en vinn-vinn situasjon, der alle involverte parter kommer bedre ut av det. Tjenestekvaliteten øker, de ansatte får en forutsigbar arbeidstid og ei lønn og leve av. Arbeidsgiver får mer tid til ledelse og et positivt omdømme.

Ufrivillig deltid er dessverre hverdagen til veldig mange ansatte innen helse og omsorgsektoren, og flere av dem er avhengig av å "shoppe" vakter for å få økonomien i hverdagen til å gå rundt.

For å møte framtidens økende behov i tjenesten, spesielt i eldreomsorgen, så må vi beholde de som allerede arbeider i sektoren, samtidig som vi må rekruttere nye, og gi dem en stillingsandel de kan leve av. 

Vi ønsker at Indre Fosen skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for å tiltrekke seg unge mennesker som har lyst til å jobbe i kommunen vår.

For å lykkes med en heltidskultur må det velvilje til fra både ledelse, tillitsvalgte, politikere og ansatte. Vi må sammen prøve å finne gode løsninger, spesielt der hvor det er turnusarbeid og helge utfordringen er et tema. 

Ap har kommet med et forslag i sitt alternative budsjett om å sette av en pott på 3 milliarder mer i frie midler til kommunene, og har i tillegg satt av penger til en heltidspott, hvor kommunene kan søke midler fra.  

Ap har imidlertid ikke fått flertall for dette forslaget.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?