Til hovedinnhold

Hjelmeland kommune tilbyr nyutdannet sykepleier en garantilønn tilsvarende 10 års ansiennitet

Hjelmeland kommune ba om drøftingsmøte med Fagforbundet og NSF, bakgrunn for drøftingsmøte var å gjøre kommunen bedre rustet til å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere.

17.02.2021
Sist oppdatert: 17.02.2021

Etter forhandlingene ble partene enige om at alle sykepleiere i Hjelmeland kommune starter med en ansiennitet tilsvarende 10 år, det innebærer at nyutdannet sykepleier vil få en garantilønn tilsvarende 10 år, som pr. i dag er kr. 521.400,- brutto i full stilling. I dette beløpet er kr. 20.000,- fra lokale forhandlinger 2019 inkludert.

Allerede tilsette sykepleiere med kortere enn ti års ansiennitet vil få ti års ansiennitet med lønn tilsvarende, det betyr at alle med kortere ansiennitet enn ti år pr. dags dato får satt ansiennitetsdatoen sin til 01.01.2011

Ved nytilsetting senere enn 01.01.2021 settes ansiennitetsdato tilsvarende 10 fra startdato.

ref. Siri Viga - Frikjøpt tillitsvalgt

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?