Til hovedinnhold

Lønnsoppgjøret 2020

Fagforbundet er fornøyd med at oppgjøret har en klar prioritering av alle fagarbeiderne. I tillegg styrkes arbeidet med å få til flere heltidsstillinger på sykehusene betraktelig. Lønnsutviklingen på 1,7 prosent ivaretar en reallønnsvekst for alle yrkesgrupper i helseforetakene.

25.02.2021
Sist oppdatert: 25.02.2021

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?