Torbjørn Røe Isaksen håner fagarbeideren

Stortinget har skjerpet pedagognormen, og ønsker seg flere barnehagelærere. Men hva med de som «bare» vil være fagarbeider, spør Linn Flataune i denne ukas hjertesak.

14.05.2019
Sist oppdatert: 06.09.2019

Stortinget vedtok en ny og skjerping av pedagognormen 1. august 2018. Denne pedagognormen tilsvarer minst en pedagogisk leder pr 7 barn under 3 år, og minst en pedagogisk leder pr 14 barn over 3 år.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen uttalte «Det er viktig at flere av de ansatte i barnehagen er barnehagelærere. De er faglige eksperter på å få barna våre til å leke, utvikle seg og trives. De er nøkkelen til å få til en god barnehage. Tidlig innsats starter allerede her.»

Jeg mener Isaksen håner oss som velger å «bare» være en fagarbeider, med uttalelsen sin. Barne- og ungdomsarbeideren er ekspert på lek, trivsel og omsorg med barn. Barne- og ungdomsarbeiderne har fire år lang utdanning om de tar det ordinære utdanningsløpet, dette tilsvarer to år på skolen og to år i lære. De har med seg en enorm stor ryggsekk etter endt læretid, med en fagprøve som kan være krevende.

Barne- og ungdomsarbeiderne er gode på å leke med barna, se når ting ikke er som de skal og har en enorm stor omsorgsevne! For ikke å snakke om de som har uformell kompetanse, men allikevel jobbet i flere tiår i barnehagen, som har en stor erfaring nettopp med barn. Selvfølgelig er det viktig med å ha flere barnehagelærere inn i barnehagen, men vi må ikke glemme fagarbeiderne og de uten formell kompetanse.

Etter å ha jobbet som barnehagelærer på dispensasjon i fem måneder vet jeg hvor mye barnehagelærerne har å gjøre utenom tiden sammen med barna og hvilket ansvar de har. Selvfølgelig er det fint at vi har en pedagognorm som gir de flere hender til å utføre dette.

Om dagens endring fortsetter kommer vi i 2035 til å mangle ca. 90 000 fagarbeidere, ifølge Statistisk sentralbyrå. Er det ikke da på tide å gi de som velger yrkesfag økt status og annerkjennelse? Hvordan skal vi klare å rekruttere flere fagarbeidere om ungdom hele tiden får høre at de ikke skal velge yrkesfag, at man ikke får seg jobb som fagarbeider eller man blir sett ned på om man «bare» er en fagarbeider.

I samfunnet vi lever i så trenger vi de som velger høyskoleutdanning, de med mastergrad og de som velger yrkesfag. Slik er det også i barnehagene, vi er gode på forskjellige ting.

Jeg mener Fagforbundet burde jobbe mer og enda mer aktivt, også opp mot politikerne, med å få økt status for yrkesfag!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?