Fagforbundet jakter på læreplasser

10. juni starter en landsomfattende læreplass-kampanje i regi av WorldSkills Norway. Fagforbundet er selvsagt med i jakten på flere læreplasser.

09.06.2020
Sist oppdatert: 09.06.2020

Kampanjen, som går under navnet Læreplassjeger, går i regi av WorldSkills Norway i samarbeid med fylkeskommunene og organisasjoner – deriblant Fagforbundet. Fra oppstarten 10. juni vil læreplassjegere over hele landet jobbe for å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser.

Leder for Yrkesseksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Oslo, Helge Sporsheim, er kontaktperson for Oslo og håper på bred deltakelse.

– På grunn av koronasituasjonen har det blitt en stor utfordring å skaffe nok læreplasser. Derfor håper jeg at så mange som mulig vil være med på denne kampanjen for å hjelpe lærlingene, sier Sporsheim.

Mange permitteringer

I midten av mai var over 4000 lærlinger permitterte som følge av koronakrisen. Aller verst gikk det ut over lærlingene i frisørfaget, og restaurant- og matfag, forteller Sporsheim.

– Permitteringene går imidlertid ned nå, men det er vel grunn til å tro at noen unge blir mer skeptiske til å velge disse yrkene sett i lys av situasjonen i vår. Helsefagene har hatt økende rekruttering i mange år og våren 2020 har virkelig synliggjort hvor viktig helsepersonell – og mange andre yrker, som for eksempel renholdere, er.

– Både myndigheter og partene gjør mye for å stimulere til at bedrifter tar inn lærlinger selv om situasjonen er vanskelig. Læreplassjeger-kampanjen er en del av dette, forklarer Sporsheim.

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="74878" description1="Helge Sporsheim, leder for Yrkesseksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Oslo." description2="Fagforbundet" href="" type="imageTemplate"}

Ungdom må få fullføre opplæringen sin

Læreplassjeger-kampanjen vil gå fra 10. juni og utover høsten, og en lang rekke fylker, kommuner og organisasjoner har allerede meldt seg på.

– Kampanjen er særlig et verktøy for forbundsregioner og fagforeninger for å sette søkelyset på hvor viktig det er å opprettholde tilgangen på læreplasser i alle fag – særlig i vanskelige perioder, sier Sporsheim, og fortsetter:

– Det er ekstremt viktig at ungdom får fullført opplæringen sin. Ungdom som faller ut av videregående opplæring har vansker med å få jobb og veien til videre utdanning blir tung.

Politikerne må på banen

Fagforbundet Ung er ungdomsorganiseringa til Fagforbundet, og herunder går alle medlemmer som er under 30 år, og deriblant de fleste elev-, student- og lærlingmedlemmer.

– Jeg synes det er veldig bra at organisasjoner som WorldSkills Norge har kampanjer for å øke antallet lærebedrifter i landet, sier Mats Monsen, leder av Fagforbundet Ung.

– Men jeg mener også at det offentlige må på banen å fylle dette store behovet for å rekruttere lærebedrifter. Vi må ha forutsigbarhet for lærlingene, og da må politikerne på banen med flere tiltak. Vi kan ikke være avhengig av at andre organisasjoner må løse dette, når det er de folkevalgte som sitter på mye av løsningen.

Vil ha lovfestet rett til læreplass

Tall fra regjeringa viser at 78 prosent av søkerne fikk innvilget læreplass i 2019. Et av kravene Fagforbundet Ung jobber med, er at det innføres lovfestet rett til læreplass til alle som er kvalifisert til det.

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="74879" description1="Mats Monsen, leder av Fagforbundet Ung." description2="Martine Grymyr" href="" type="imageTemplate"}


Det er et stort, men ikke umulig mål, forklarer Monsen.

– Om vi ser tilbake til 1994, så var en av våre største kamper at ungdom skulle få lovfestet rett til videregående opplæring. Argumentasjonen da, er den samme som nå; Det er for dyrt og ikke mulig å gjennomføre. Men historien viser at vi hadde rett, og nå er det en selvfølge at alle ungdommer tar videregående opplæring, sier Monsen.

Han mener det burde være en selvfølge at de som går yrkesfag har rett til læreplass.

– Så lenge du fullfører årene med teoretisk del på skolen, så må du ha læretid i bedrift for å få gå opp til fagprøven. Vi vet at vi vil mangle opptil 150 000 fagarbeidere i 2030, og at tusenvis står uten læreplass hvert eneste år, til tross for at de ønsker å ta fagbrevet. Rett til læreplass tvinge kommuner og fylker og resten av samfunnet til å måtte stille opp og være med å bidra til at vi får utdannet morgendagens fagarbeidere.  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?