Årsmøte innkalling 2021

15.01.2021
Sist oppdatert: 15.01.2021

Årsmøte innkalling for medlemmer av Fagforbundet Hamarøy

Avholdes: Teams
Tid: Onsdag den 27. januar 2021 - Kl: 18.00

Saksliste:
- Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
- Valg av møteleder og sekretær
- Godkjenning av årsberetning
- Godkjenning av regnskap, handlingsplan og budsjett
- Valg i henhold til vedtekter
- Innkomne saker (som ønskes tatt opp må være levert styret innen 15. januar)

ALLE SOM SKAL DELTA PÅ ÅRSMØTE, MÅ MELDE SEG PÅ DENNE LINKEN:

https://app.easyquest.com/q/ARpTT

Samme link kan brukes på vår Facebook side for påmelding.

De andre årsmøtepapirene legges forløpende ut her.

Styret

 

;