Årsmøtepapirer

Handlingsplan 2021

25.01.2021
Sist oppdatert: 25.01.2021

  Handlingsplan året 2021 for Fagforbundet Hamarøy avd 180.

 

 

Fagforbundet Hamarøy vil:

 

  • Ha fokus på rekruttering og verving.
  • Arbeide etter sentrale føringer i henhold til fagforbundets strategiplan.
  • Jobbe for tillitsvalgtskolering for tillitsvalgte etter vedtektene og hovedavtalen. Fase1 skolering styrekurs prioriteres.
  • Gjennomføre yrkesfaglig tilbud til alle medlemmene. Yrkesseksjonene har ansvar for tema og gjennomføring. Dette gjennomføres i løpet av siste halvår av 2021.

 

Styret har ansvar for gjennomføring av vedtatt handlingsplan.

;