PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2021

På årsmøte ble det lovet at protokoll skulle publiseres

04.03.2021
Sist oppdatert: 14.04.2021

Vedlagt følger protokoll fra årsmøte 2021.

Revisjonsberetning legges ut så snart regnskapet er revidert

Relaterte dokumenter: