Til hovedinnhold

HVEM HOLDER HJULENE I GANG I KOMMUNEN?

Hvorfor er det nesten bare ansatte i sykehusene som får velfortjent oppmerksomhet i norske aviser i for tiden? Er de mere verdt enn ansatte i kommunene? Vi har mange yrkesgrupper i kommunen vår som går på jobb hver dag uten at de får den oppmerksomheten de fortjener. Hvorfor er det slik?

04.05.2020
Sist oppdatert: 04.05.2020

HVEM HOLDER HJULENE I GANG I KOMMUNEN?

 

Hvorfor er det nesten bare ansatte i sykehusene som får velfortjent oppmerksomhet i norske aviser i for tiden?

Er de mere verdt enn ansatte i kommunene?

Hva med sykepleiere som jobber i kommunenes helsesektor, fortjener ikke de anerkjennelse for jobben de gjør?

Vi har mange yrkesgrupper i kommunen vår som går på jobb hver dag uten at de får den oppmerksomheten de fortjener.

Hvorfor er det slik?

Som tillitsvalgt i Fagforbundet, har jeg stilt meg disse spørsmålet flere ganger i det siste.

 

Leger og sykepleiere i sykehusene får nesten all oppmerksomhet i media om dagen, men det er mange sykepleiere i kommunene også, og disse får ikke den oppmerksomheten de fortjener.

Mange ansatte ute i norske kommuner går på jobb hver dag, og gjør en stor innsats for at vi fortsatt skal ha det samme tilbudet som før koronaviruset kom.

 

Derfor vil jeg gi ros til alle ansatte i Kristiansund kommune som har stått i dette hver dag siden 12.mars.

 

Ansatte innenfor tekniske tjenester gjør at vi har rent vann i springen, at kloakksystemet fungerer, at vi får tømt avfallet vårt, at alt teknisk utstyr virker som det skal, og at det blir foretatt vedlikeholdsarbeid i byggene våre.

Alle renholderne som har tatt i et tak og endret arbeidsstedene og oppgavene sine når det har vært behov for det. De har gjennomført smittevask kurs for å foreta riktig smittevask for deg og meg. De bidrar til at de som må være på jobb har rene lokaler. Uten dere hadde alt stoppet opp.

Vi har ansatte i Brann og redning som går på jobb hver dag og yter viktige tjenester for innbyggerne våre. Dere på alarmsentralen som tar telefonen og beroliger eller hjelper den som ringer.

 

Innen helse er alle hjemmehjelperne, assistentene, helsefagarbeiderne, vernepleierne, miljøterapeutene, miljøarbeiderne, kokkene, vaskeriansatte, dere går på jobb hver dag og yter tjenester til de som er hjemmeboende eller bor på institusjonene våre eller har et dag- og aktivitetstilbud.

Om dere jobber i Psykiatrien, på sykehjemmene våre, i Hjemmetjenesten, på Storhaugen eller i Bo og habilitering, alle gjør dere en like viktig jobb med risiko for selv å bli smittet, eller føre smitte videre til sårbare grupper.

Dere står alle sammen i fremste rekke, og står overfor store utfordringer og omstillinger hver eneste dag. Dere kommer på jobb selv om dere er redde for å bli smittet, eller redde for å føre smitte videre til pasientene. Dere går hjem etter endt vakt og har sikkert tenkt mange ganger på hva om jeg har med meg smitte hjem til min familie?

 

En takk til de ansatte i barnehagen og SFO som har ivaretatt barna til de ansatte i kritiske yrkesgrupper slik at de kunne gå på jobb som normalt.

 

Alle dere administrativt ansatte som har fått mange nye oppgaver utover de vanlige oppgavene dere løser for enhetene og ansatte i kommunen. Det er hektiske dager for dere også.

Alle dere som jobber i Barn familie og helse, som ivaretar barn og unge, slik at de skal ha trygghet og forutsigbarhet.

Vi skal ikke glemme enhetsledere, avdelingsledere og andre ledere i enhetene som daglig får nye utfordrende som må løses. De får nye problemstillinger som må løses i et raskt tempo fra dag til dag.

 

Vi kan alle stille oss bak og si vi er takknemlige for den jobben kriseteamet og smitteteamet i kommunen har gjort for oss innbyggerne i Kristiansund. De har daglig gitt oss viktig informasjon både til ansatte og innbyggerne i kommunen.

 

Så vil jeg gi en stor takk til alle Fagforbundet sine tillitsvalgte, og alle medlemmene våre ute i enhetene som har bidratt til å holde hjulene er i gang.

Dere er alle sammen hverdagshelter, og vi takker dere for den formidable innsatsen dere har gjort og vil gi i tiden fremover.

 

Trine G. Åkvik, tillitsvalgt i Fagforbundet Kristiansund.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?