Til hovedinnhold

Nå er Fagforbundets stipendetordning til utdanning økt fra 12 000 til 15 000 i året

Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Fagutdanning kan gi et realt lønnshopp. Stipendet vil maks dekke 50% av egne utgifter til kurs og utdanninger som omfattes av stipendordningen.

10.09.2020
Sist oppdatert: 10.09.2020

Retningslinjer for stipend til utdanning

Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Fagutdanning kan gi et realt lønnshopp. Stipendet vil maks dekke 50% av egne utgifter til kurs og utdanninger som omfattes av stipendordningen.

Frist for å søke om stipend i 2020 er 31. desember 2020!

Hvem kan søke?

Du må ha vært betalende yrkesaktivt medlem i minst seks måneder for å kunne søke stipend. Du må være ajour med kontingenten. Stipendordningen gjelder ikke lærling, elev, student eller BI-medlemmer.

Det kan søkes om støtte til:

 • Utdanninger ved universiteter og høgskoler
 • Utdanning ved NOKUT-godkjente fagskoler
 • Utdanninger i videregående skole og grunnskole
 • Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer
 • Praksiskandidatopplæring
 • Yrkesfaglige kurs

Vedlegg som må legges ved i stipendsøknaden:

 • Originale kvitteringer (Med kvitteringer regnes giro med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvitteringer fra bokhandel el.)
 • Bekreftelse fra din arbeidsgiver som viser om de dekker eller ikke dekker noen av utgiftene dine.
 • Bekreftelse på studieplass/kursplass

Stipend på 1-2-3

Kategori 1:

Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir studiepoeng). Dette omfatter også noen yrkessertifikater. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter, inntil kr. 15.000,- pr. kalenderår.

Kategori 2:

Kortvarige yrkesrelevante kurs/seminarer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter, inntil kr. 3.000,- pr. kalenderår.

Eget stipend for medlemmer med spesifikke lese- og skrivevansker

Medlemmer med lese- og skrivevansker kan i tillegg til vanlig stipend søke Fagforbundet om å få dekket utgifter til datatekniske hjelpemidler inntil 10.000,- kroner per kalenderår. En forutsetning for å søke dette stipendet, er at du har spesifikke og dokumenterte lese- og skrivevansker, for eksempel dysleksi. Denne støtten gis ved kjøp av en spesiell programvare/datautstyr. Det gis ikke 10 000,- i støtte til en ordinær PC. 

Generelle regler i forbindelse med søknaden:

 1. Det behandles kun søknader for medlemmer som har vært betalende, yrkesaktivt medlem i minst seks måneder.
 2. Søknaden må senest leveres samme kalenderår som utdanningen/kurset avsluttes. For utdanninger som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses det som avslutning av studiet. Dersom du går et flerårig studie, må du søke en gang per kalenderår.
 3. Det kan kun søkes om utdanningsstipend til en utdanning en gang pr. kalenderår.
 4. Det behandles ikke søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1.500,-.
 5. Søknadene behandles fortløpende. Alminnelig saksbehandlingstid er tre uker.
 6. Klagefrist er fire uker etter at Fagforbundet har behandlet søknaden.

 Hva kan jeg søke støtte til?

 • Kursutgifter/semesteravgift.
 • Lærebøker/materiell/kopiavgifter.
 • Eksamensutgifter.
 • Merutgifter ved opphold utenfor hjemmet (kun overnatting).
 • Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes, inntil kr. 2.500,-. Engangsstøtte.
 • Dokumentert påkrevd arbeidstøy, utstyr. 25% dekkes, inntil kr. 2.500,-. Engangsstøtte.

Følgende dekkes ikke:

 • Tapt arbeidsfortjeneste
 • Reiseutgifter
 • Diett/mat
 • Boutgifter til hybelbolig
 • Supportavtale, trygghetsavtale og antivirusprogram mm.

Behandlingstid

Søknadene behandles fortløpende. Alminnelig saksbehandlingstid er tre uker, men kan i perioder med stor pågang være litt lenger. Klagefrist: Fire uker etter at Fagforbundet har behandlet søknaden.

Spørsmål om stipend? Send e-post til:

stipend@fagforbundet.no


- eller ring stipendtelefonen

23 06 40 40

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?