Valg av hovedtillitsvalgt Fagforbundet Hustadvika

Valg av hovedtillitsvalgt i Hustadvika skal gjennomføres i uke 44.

18.10.2019
Sist oppdatert: 24.10.2019

Det vil bli stemmeurner ved servicekontorene i Eide og Fræna.

Stemmeperiode: mellom 28.10.19 og 01.11.19 på Servicekontoret på Eide og i Fræna i ordinær åpningstid. Langåpent: tirsdag 29.10.2019 kl 16-18 på Servicekontoret i Fræna og torsdag 31.10.2019 kl 16-18 på Servicekontoret på Eide.

Resultat: Stemmesedlene telles opp mandag 04.11.2019 og resultatet meddeles kandidatene denne dagen. Resultatet blir offentliggjort onsdag 06.11.2019.

Husk å ta med legitimasjon!

De tre kandidatene som stiller til valg er :

- Carita Naas

-Lene K.N. Trodal

-Tor Gunnar Johansen

 

Når du skal avlegge din stemme må du nummerere 2 kandidater. Den kandidaten du ønsker skal få vervet i 100% stilling setter du tallet 1 på. Den kandidaten du ønsker skal få deltidsstillingen setter du tallet 2 på.

Hovedtillitsvalgte velges for 2 år, og de som blir valgt tiltrer vervene 01.01.2020.

Presentasjon av kandidatene og stemmeseddel finner dere som vedlegg i denne artikkelen. De ligger også på servicekontorene i Eide og Fræna, og på vår Facebook side.

 

Godt valg – din stemme har stor betydning, og vi håper på god deltagelse!

  

Med vennlig hilsen

Astrid Eliassen, Leder Fagforbundet Hustadvika

Relaterte dokumenter: