Til hovedinnhold

Styrets sammensetning

25.04.2012
Sist oppdatert: 07.05.2019

Leder: Morten Pettersbakken
Nestleder: Anne Karin Haarstad
Sekretær: Runa Lossius
Kasserer: Roar Gjerdet
Studieleder:
Ungdomstillitsvalgt: One Beate Gamme
Kontakt pensjonister: Rolf Halvorsrud
Styremedlem: Viggo Arnesen

Varamedlemmer: Borgny Øye

Seksjon helse- og sosial: Kari Bjørnstad
seksjon Kontor- og administrasjon: Trine Skjølås
seksjon teknisk -og samferdsel: Morten Pettersbakken
seksjon kirke, kultur-og oppvekst: Hilde Skogli Ødemark

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?