Vold og trusler på arbeidsplassen

Man hand oppressing or pressing woman wrist on the wall - woman violence concept (Foto: ©petzshadow - stock.adobe.com)

Fagforbundet Hedmark inviterer til fagdag med team Vold og trusler på arbeidsplassen

07.01.2019
Sist oppdatert: 07.01.2019

Å bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende for alle. Noen arbeidstakere er mer utsatt enn andre, og dessverre er dette et scenario som øker i omfang og som stadig flere opplever.
Er du eller dine kolleger uforberedt dersom en slik situasjon inntreffer, kan opplevelsen bli unødvendig voldsom.
Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold.

 

Formål:
Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og forholder seg til konfliktfylte og truende situasjoner, for å minske risikoen for å bli utsatt for vold.

Målgruppe:
Alle som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve konflikter, vold og trusler -uavhengig av organisasjon, sektor eller bransje.

Tid og sted:
12. februar 2019 kl. 09:00 –15:00 på Auditoriet på Folkvang, Elverum
Bindende påmelding gjøres her innen 04.02.2018

13. februar 2019 kl. 09:00 –15:00 på Auditoriet på Sentrum VGS, Kongsvinger
Bindende påmelding gjøres her innen 05.02.2018


Påmeldte som uteblir fra kurset blir fakturert med kr. 1 500,-. Dette kurset er GRATIS for Fagforbundet sine medlemmer. Fagforbundet Hedmark dekker kostnader til foreleser, materiell og servering. Fagforbundet Hedmark dekker ikke reise og tapt arbeidsfortjeneste.

Mer info om fagdagen finner dere i invitasjonen som ligger vedlagt i saken, lenger ned på siden. 

Relaterte dokumenter: