Vidar Somby gjenvalgt som hovedtillitsvalgt

Vidar Somby sier at plasstillitsvalgte er våre medlemmers viktigste medlemsfordel.

28.01.2021
Sist oppdatert: 25.05.2021

Da har medlemmene som jobber i Karasjok kommune valgt hovedtillitsvalgt som skal representere dem for 2 nye år.

Vi gratulerer Vidar Somby med gjenvalg som HTV.

 

jeg ringte Vidar etter at han ble valgt og overleverte gratulasjoner.

Jeg spurte Vidar hva som er det viktigste arbeidet som venter han fremover.

Vidar svarte at det som nu er viktigst er å få på plass plasstillitsvalgte rundt omkring i avdelingene.  Etter omstillingen som Karasjok kommune har vært igjennom så er det spesielt viktig at Fagforbundet har plasstillitsvalgte på alle avdelinger. Plasstillitsvalgte kommer til å bli mye mere involvert fremover noe som er viktig da det er plasstillitsvalgte som vet hvor skoen trykker i sin respektive avdeling.

 

Vidar fortalte og det i fjor høst ble laget et tillitsforum i Fagforbundet Karasjok, tillitsforumet har møter en gang i måneden. De som er med i tillitsforumet er da HTV Vidar og alle plasstillitsvalgte i KS området. Tillitsforumet er spesilet viktig med tanke på at det involverer alle tillitsvalgte og at alle jobber i team og da kan hjelpe hverandre med forskjellig problemstillinger som måtte dukke opp.

 

Vidar tar og opp dette med at Fagforbundet er det eneste forbundet her i Karasjok som faktisk har plasstilllitsvalgte, noe som gjør at medlemmene får hjelp og støtte mye fortere enn dem ville fått i andre forbund som ikke har plasstillitsvalgte.

 

Avlutningsvis sier Vidar at «Våre plasstillitsvlagte er våre medlemmers beste medlemsfordel.»

 

Hele styret i Fagforbundet Karasjok gratulere Vidar så masse og ønsker masse lykke til de 2 neste årene.