"Vikens Time"

"Vikens Time" tema: Omstilling ved Unni Bjerregaard Moe (Foto: Astrid Isene)

Nå i disse korona tider har Fagforbundet Viken etablerer en plattform for å gjennomfør jevnlig skolering av alle typer tillitsvalgte. Vi har valgt å kalle det "Vikens Time".

03.02.2021
Sist oppdatert: 04.02.2021

Vi hadde oppstart i dag 3. februar med første tema - Omstilling, ved Unni Bjerregaard Moe fra Omstillingsenheten i Fagforbundet sentralt. Det var over 50 tillitsvalgte som deltok og vi fikk gode tilbakemeldinger både på temaet og på konseptet "Vikens Time".

Det vil være ulike temaer i forhold til behov og innmeldte ønsker fra Fagforeningene.
Invitasjonen blir sendt på e-post til fagforeninger i Fagforbundet Viken som fagforeningen igjen videresender til aktuell målgruppe.

Målgruppe kan være ulik alt etter tema som er på programmet:
Plasstillitsvalgte, Hovedtillitsvalgte, Verneombud/Hovedverneombud, Organisasjonstillitsvalgte, alle typer.

Skoleringen vil foregå annen hver onsdag på nettportalen Teams. De tillitsvalgte må melde seg på de onsdagene de ønsker å delta.

Invitasjonen vil bli sendt ut en gang i måneden med to temaer for kommende måned.

 
Dato Tema Veileder/innleder        
3. februar       Omstilling og partssamerbeid Unni Bjerregaard Moe

17. februar  

Den politiske situasjonen og valgkamp Fagforbundet sentralt
3. mars Oppsigelser Kompetansesenteret
17. mars Kompetanseplaner Yrkesseksjonene
31. mars               PÅSKEFRI
21. april

Arbeidstidsspørsmål – her forutsettes det at deltakerne sender inn spørsmål i forkant. 

Kompetansesenteret
5. mai Ferieloven Kompetansesenteret
19. mai Hele, faste stilinger Kompetansesenteret
2. juni Varslinger Kompetansesenteret
16. juni Saksbehandlingsrutiner KompetansesenteretRelaterte dokumenter: