Støtteerklæringer streiken i Bussbransjen

Her vil vi legge ut støtteerklæringer til de streikende etterhvert som vi får de inn

22.09.2020
Sist oppdatert: 24.09.2020

;