Fagforbundet Tysnes sørger for rekruttering av helsefagarbeidere.

I går var det en stor dag for Fagforbundet Tysnes. Intens jobbing det siste halve året ble kronet med at AOF Vestland startet opp teoridelen av helsefagarbeiderutdanningen på Tysnes. Fagforeningsleder Elin Kleppe kan ikke få rost hovedtillitsvalgt Monica Hoff Utne nok for den jobben hun har gjort for å få dette på plass.

10.11.2020
Sist oppdatert: 10.11.2020

Tysnes kommune er øykommune i Sunnhordland med 2700 innbyggere, og at vi som jo i den store sammenheng er en liten kommune og en liten fagforening nå har klart å få til at 18 personer nå starter teoriløpet for å bli godkjente helsefagarbeidere er bare helt fantastisk. Den jobben som Monica Hoff Utne har gjort står det all respekt av og jeg kan ikke få rost henne nok.

Dagen i går ble markert med at Fagforbundet Tysnes delte ut en goody bag til alle deltakerne, en liten oppmerksomhet på første skoledag.


Monica forteller oss at det hele startet da forbundsregionen sendte ut et tilbud fra AOF Vestland det det blant annet var et tilbud om teoridelen av helsefagarbeiderutdanningen i Sogn.  Jeg tenkte «dette må vi da pinadø kunne klare å få til her lokalt, slik at vi slipper å reise til Sogn» sier Monica på klingende nordnorsk dialekt.  Og som tenkt så gjort kan man si.

Det har vært mye arbeid. Kontakt med AOF som har vært positive. Vi måtte skaffe deltakere til kurset og der hadde jeg kontakt med våre tillitsvalgte ute på arbeidsplassen som saumfarte arbeidsplassene etter kandidater og hadde dialog og oppmuntrer kolleger til å melde seg på. Vi tok også kontakt med Ølve alderspensjonat som ligger i nabokommunen Kvinnherad og derfra har vi 5 flotte personer som nå er med på kurset.

Til slutt klarte man å fylle opp en klasse med 18 elever. 13 fra Tysnes og 5 fra Kvinnherad. Det er menn og kvinner, og ulik alder og arbeidserfaring fra kommunene, men det er en flott gjeng som til sammen har mye erfaring og som kan lære av hverandre sier Monica.

Jobben med å få tak elever var bare en liten del av det som skulle gjøres. Monica som til daglig er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Tysnes kommune startet dialog med arbeidsgiver for å få på plass ulike ordninger som gjorde at flest mulig hadde mulighet til å delta.  Alle deltakerne får permisjon med lønn på oppsatt vakt og i tillegg så dekker kommunen kursavgiften for deltakerne. Som om ikke det var nok så holder kommunen også kurslokale. Monica er helt tydelig stolt over at kommunen er så fremtidsrettet at de er med på dette. Selvsagt har det vært jobb, men samtidig så er det kjekt at kommunen også ser hvor viktig dette er. Det er gøy når man ser at det man jobber med blir så godt mottatt og at vi sammen klarer å få dette til. Arbeidsgiveren vet at vi trenger helsefagarbeidere i fremtiden, og dette er en fin måte å skaffe de på sier Monica.

Kurset som startet opp i går vil gå frem til våren og eksamen. Nå skal de sitte på skolebenken en kveld i uken frem til våren. Det vil si i noen perioder så blir det to kvelder i uken, siden oppstarten var nå i november, men dette har deltakerne og læreren lagt en plan for. Læreren for klassen heter Rebekka Imstøy Dalland og arbeider også i Tysnes kommune.  Vi er kjempeglad for at Rebekka sa ja og at vi har fått en lokal lærer til å gjøre dette sier Monica.

Sånn at til våren så vil Tysnes kommune få 13 nye helsefagarbeidere? Nei det vil vi nok ikke sier Monica.  Dette er praksiskandidater og noen av deltakerne har nok praksis til at de nok kan bli helsefagarbeidere ganske så med en gang, men noen mangler nok litt praksis.

{insert_ep_object class="" title="tysnes_fag_monica.jpg" alt="Hovedtillitsvalgt Monica Hoff Utne i Fagforbundet Tysnes" vspace="" hspace="" width="350" imageId="75504" type="image"}

Monica Hoff Utne er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Tysnes.

 

{insert_ep_object class="" title="tysnes_laerer2.jpg" alt="Rebekka Imstøy Dalland er lærer" vspace="" hspace="" width="350" imageId="75507" type="image"}

Rebekka Imstøy Dalland er klassens lærer.

 

 

 

;