Årets renholder 2020 i Vestland

Espen Farstad fra Fjaler er kåret til årets renholder 2020 i Vestland av Fagforbundet Vestland yrkesseksjon samferdsel og teknisk.

08.12.2020
Sist oppdatert: 09.12.2020

Prisen for «Årets renholder» deles ut til en person som i løpet av foregående år har ytt en spesiell innsats for renholdsfaget, sine kolleger og kvalitetsutvikling av renholdstjenesten, og som samtidig er samfunnsengasjert og inkluderende. Personen vi ser etter har utmerket seg gjennom sitt daglige arbeid og ytt «det lille ekstra».

Fagforbundet Vestland fikk mange gode forslag på kandidater til årets renholder. Valget vårt falt på Espen Farstad og begrunnelsen i innsendelsen av forslag lyder:

"Espen er tillitsvalgt for fagforbundet på arbeidsplassen sin, han er leiar i Fagforbundet Fjaler, Fane 2 ansvarlig i Fjaler.

Han er levande opptatt av reinhaldsrutiner og er engasjert i jobben sin.

Espen er ein god mann som alltid har godt humør, han er smilande blid og sprer godt humør rundt seg kvar dag. Han har god innsikt i kva utdanningsmoglegheiter som er for alle, og kva stipendordningar som finns. Han er opptatt av at alle skal ha det bra og engasjerer seg også i politikken og samfunnet rundt seg. Espen er ein fantastisk mann som virkelig står på for alle! Han fortjener å bli årets reinhalder."

Fagforbundet Vestland takker Espen for den innsats han gjør for renholdsfaget og gratulerer han med tittelen årets renholder 2020.
;