Gratulerer med dagen helsesekretærer-149622

Gratulerer med dagen alle helsesekretærer. Fagforbundet er stolt av å ha dere som medlemmer

29.01.2020
Sist oppdatert: 29.01.2020

Første februar feirer vi en av helsesektorens viktigsten yrkesgruppe. Ikke bare er helsesekretærene blant de største yrkesgruppene i helsesektoren, men de er også blant de mest allsidige.

Helsesekretæren er ikke særlig synlig, selv om de er det uvurderlige tannhjulet som er helt nødvendig for at resten av helsevesenet skal gå rundt.

I mange sammenhenger ser vi at sterke helseprofesjoner som leger, psykologer og sykepleiere ikke får nok tid til klinisk arbeid. Mer og mer av dagen fylles med administrative forpliktelser. Her kan helsesekretærens allsidige kompetanse komme inn å frigjøre ressurser.

I 1963 ble det nedsatt et utvalg for å se på utdanning av legesekretærer. Her satt blant annet Lægeforeningen og Sykepleierforbundet og konklusjonen var at man måtte ha en yrkesgruppe som kunne avlaste på det merkantile området. Fra at den første klassen av legesekretærer ble utdannet i 1968 har utviklinga gått sin gang. Ikke bare er yrkesbenevnelsen endret til helsesekretær, men i henhold til Helsepersonelloven fra 1999 fikk helsesekretærene autorisasjon som helsepersonell.

Ofte er det helsesekretæren som møter pasienten først. Uavhengig av den digitale utviklinga så er det menneskelige møtet og servicen som helsesekretæren gir svært viktig.  Det er mange spørsmål vi kan ha i møte med helsebyråkratiet og når situasjonen føles utrygg og vanskelig. Da er helsesekretærene der for pasienten.

Målsettinga med utdanninga forklarer at dette er en yrkesgruppe som har en bred og allsidig funksjon. Opplæringa skal utvikle evnen til å arbeide selvstendig med administrative oppgaver. Helsesekretæren skal videre kunne assistere annet helsepersonell og arbeide med laboratorieoppgaver og på skiftestuer. I utdanninga ligger også kompetanse innenfor kvalitetssikring, dokumentasjon og arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Skal vi få ønske oss en ting på denne dagen, så er det at helsesekretærene blir langt mere synlige og at vi alle, og ikke minst andre helseprofesjoner, lærer å sette pris på den kompetansen og de muligheter som ligger i å ha helsesekretærer som arbeidskollegaer.

Gratulerer med dagen fra oss i Fagforbundet.

;