Gratulerer med dagen helsesekretærer

29.01.2021
Sist oppdatert: 07.12.2021

Gratulerer med dagen alle helsesekretærer i Trøndelag.

Fagforbundet er stolt av å ha dere som medlemmer

 

Den 1. februar markerer vi helsesekretærdagen. Vi i Fagforbundet er stolte av hver eneste en av dere.

Første februar feirer vi en av helsesektorens viktigste yrkesgrupper. Ikke bare er helsesekretærene blant de største yrkesgruppene i helsesektoren, men de er også blant de mest allsidige.

Du som er helsesekretær er ofte den første og siste som møter pasient og pårørende, både på legekontoret og på sykehuset. Din evne til å skape tillit til helsetjenesten er viktig.

Helsesekretær du gjør en uvurderlig jobb!

Som autorisert helsepersonell, har du mange viktige arbeidsoppgaver. Det kan for eksempel være laboratoriearbeid, skiftstuearbeid, bruk av helseadministrative IKT-systemer og gjøre faglige vurderinger av øyeblikkelig hjelp over telefon og i ekspedisjon. Du er uunnværlig i helsetjenesten!

Ressurs under koronapandemien

Det er en hovedoppgave for helsesekretæren å koordinere pasientbehandlingen. Det har vist seg å være særlig nyttig under koronapandemien. Yrkesgruppen håndterer omrokkeringer og avlysninger av planlagt behandling på kort varsel som følge av smittesituasjonen og nye anbefalinger.

Helsesekretærer har møtt folk landet rundt i teststasjoner, både i og utenfor legekontoret. Fagforbundet har hørt helsesekretærer ute i distriktene fortelle at de dekker sine vanlige arbeidsoppgaver første del av vakten, for så å ta på seg fullt smittevernutstyr og utføre covid-19 tester den siste delen av vakten. Det krever god omstillingsevne.

Høy faglig kompetanse

Det er avgjørende at helsepersonell får brukt den kompetansen de allerede har, og at de får påfyll av kompetanse når de trenger det. Det er i tråd med helselovverkets formuleringer om oppgavefordeling i helsetjenesten – og det er oppskriften på hvordan vi får best mulig helsetjenester.

Helsesekretærene i Fagforbundet er en stolt yrkesgruppe med høy faglig kompetanse. Legekontorer, sykehus og andre helsetjenester landet rundt setter stor pris på deres betydningsfulle innsats.

Sats på helsesekretærene!

Skal vi få ønske oss en ting på denne dagen, så er det at helsesekretærene blir langt mere synlige og at vi alle, og ikke minst andre helseprofesjoner, lærer å sette pris på den kompetansen og de muligheter som ligger i å ha helsesekretærer som arbeidskollegaer.

Fagforbundet vet at det ikke alltid er like tydelig hvilken rolle du som helsesekretær kan ha på et sykehus. Vi vet mange avdelinger er flinke til å benytte seg av kunnskapen du allerede besitter, og se mulighetene for hvordan du kan gjøre andre helsefaglige arbeidsoppgaver. Det er øyeavdelingen på Haukeland sykehus i Bergen et skoleeksempel på. Der gjør helsesekretærer oppgaver som tidligere ble utført av leger og sykepleiere.

Fagforbundet kommer til å fortsette å kjempe for at helsesekretærenes tverrfaglige kompetanse blir tatt i bruk i helsetjenestene. Yrkesgruppa er en ressurs og står i frontlinjen for all pasientbehandling.

Tusen takk for jobben dere gjør - og til lykke med dagen fra oss i Fagforbundet Trøndelag

Grete Mosand, leder i yrkesseksjon helse og sosial

Janne Wik, leder i yrkesseksjon kontor og administrasjon

 

 

;