FULL SEIER: Pensjon fra første krone også i Oslo kommune

Raymond Johansen, Roger Dehlin og Per Egil Johansen.

Våre medlemmer vant. Det blir pensjon fra første krone i Oslo kommune fra 2021.

13.11.2019
Sist oppdatert: 19.12.2019

9. november vedtok et enstemmig representantskap i Fagforbundet Oslo at et av våre hovedkrav i 2020 skulle være pensjon fra første krone og all inntekt for våre medlemmer. Det inkluderer alle våre organiserte i Oslo kommune. Få dager senere har det blitt en realitet. Dette er en historisk dag for våre medlemmer og hele fagbevegelsen. Fra 2021 blir det pensjon fra første krone for våre medlemmer i Oslo kommune. 

Betyr mye for de ansatte

Leder av Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) i Oslo, Per Egil Johansen, er stolt og særdeles fornøyd når vi prater med han på telefonen. 

– Nå blir det pensjon fra første krone eller første arbeidede time. Det betyr at alle ansatte i kommunen omfattes av pensjonsordningen og det vil ha stor betydning for alle som per nå ikke har vært tilsluttet ordningen, sier Per Egil Johansen.  

– Dette er viktig for alle dem som arbeider under 20 prosent stilling. Vi snakker unge mennesker, vi snakker deltidsarbeid og i alle hovedsak kvinner, sier Per Egil Johansen.  

Fagligpolitisk samarbeid gir resultater

Med det rødgrønne byrådet har Oslo fått en ny arbeidslivspolitikk. Ikke nok med Oslomodellen, rekommunialisering og hele faste stillinger, nå blir det endelig pensjon fra første krone også i Oslo kommune. I dag er virkelig en god dag for de ansatte i Oslo kommune. 

– Folk skal ha en pensjon å leve av. Jeg er veldig glad for at vi kan gi lavlønte og deltidsmedarbeidere en bedre pensjonsordning. Dette handler om rettferdig og likebehandling. Pensjon fra første krone bør bli den nye normalen i norsk arbeidsliv. At Oslo kommune tidligere ikke hadde pensjon fra første krone, er en levning etter det borgerlige byrådet. Pensjon fra første krone har vært et viktig krav fra fagbevegelsen, og at det nå innføres i Oslo kommune er et resultat av godt fagligpolitisk samarbeid mellom fagbevegelsen og byrådet, sier Raymond Johansen. 

Per Egil Johansen understreker betydningen av et godt fagligpolitisk arbeid i hovedstaden. 

 Dette er et resultat av godt fagligpolitisk arbeid mellom Fagforbundet Oslo og Oslo Arbeiderparti, og den positive betydningen av et rødgrønt byråd som er opptatt av fagbevegelsen og våre medlemmers interesser, sier Per Egil Johansen.  

Takk til alle som tok kampen

Leder av Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, ønsker å sende en ekstra hilsen til alle de streikende under sykehusstriden som sto på dag og natt. 

– Våre medlemmer har en stor del av æren for at vi nå har kommet hit. Vi ønsker særlig peke på Fagforbundets medlemmer i sykehus som gikk i front og tok kampen for alle, sier Roger Dehlin.

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="72386" description1="Tusen takk til våre streikende medlemmer i sykehusstreiken. Dere gikk virkelig i front. " description2="" href="" type="imageTemplate"}
;