– Alle tillitsvalgte bør ta dette kurset

Patrick Sontchou er tillitsvalgt og har startet på Fase 2 kurs. – Jeg kommer uten tvil til å bli en bedre tillitsvalgt etter dette, sier Patrick Sontchou.

03.03.2020
Sist oppdatert: 03.03.2020

Til vanlig er Patrik Sontchou hovedtillitsvalgt hos Louisenberg Omsorg. Forrige uke var han på Fase 2 kurs i regi av Fagforbundet Oslo. Kurset har 3 økter som hver varer i tre dager. Før sommeren vil mange stolte tillitsvalgte ha gjennomført kurset og vil få sitt velfortjente kursbevis.   

Hvordan har dagene vært?

– Det har vært veldig bra. Å utveksle erfaringer har vært svært nyttig. Hele gjengen har blitt mer fokusert på hvordan Fagforbundet er organisert, fra topp til bunn. Vi har fått godt innsyn om vedtektene og handlingsprinsipper, og selvsagt vår rolle som tillitsvalgte. Alle tillitsvalgte bør ta dette kurset, sier Sontchou.

Dyktige kursledere

Over 20 tillitsvalgte hadde tatt turen til Fagforbundet Oslo disse tre dagene. Hovedfokus på den første samlingen var å tilegne seg kunnskap om organisasjonen.

Hva synes du om organisering av kurset?

– Alle er veldig dyktige og det er mye rom for å diskutere og reflektere. Kurslederne fokuserer på det vi trenger for å bli bedre tillitsvalgte, sier Patrick Sontchou.

Får tillitsvalgte mange kurstilbud i Fagforbundet?

– Vi får mange tilbud til mange kurs, og det er bra, men arbeidsgiverne må godkjenne permisjonene. Noen ganger kan det være vanskelig. Jeg håper det blir bedre i fremtiden. Fagforbundet må jobbe aktivt mot arbeidsgivere for å få til dette, sier Sontchou.

Den største medlemsfordelen

Det var en fornøyd opplæringsleder i etterkant som ga ros til de tillitsvalgte. 

– Det var gode diskusjoner og refleksjoner over rollen som tillitsvalgt. Det er viktig at de tillitsvalgte får tilbud om kurs slik at de blir tryggere i rollen som tross alt kommer til medlemmene til gode. De tillitsvalgte er den viktigste delen av organisasjonen vår og den største medlemsfordelen, sier Kjell Håkon Norås.

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="74210" description1="Blide tillitsvalgte på kurs. " description2="" href="" type="imageTemplate"}
;