Nei til SIAN på Deichman!

Fagforbundet Oslo tar avstand fra den rasistiske organisasjonen SIAN (Stopp islamiseringen av Norge). Våre medlemmer skal slippe å forholde seg til rasister på jobb.

04.03.2020
Sist oppdatert: 04.03.2020

Vi støtter våre fagforeninger, tillitsvalgte og medlemmer som ikke ønsker SIAN på sin arbeidsplass. Fagforbundet Oslo støtter Deichmanklubben i sitt ønske om at tillatelsen som SIAN har fått til å holde et årsmøte på Deichman Majorstuen torsdag 5. mars trekkes tilbake med øyeblikkelig virkning.

Fagforbundet Oslo er fornøyd med at tillatelsen har blitt trukket tilbake. I fremtiden bør det bli et permanent nei til SIAN. Vi skal ha ingen rasister i våre gater, vi skal ha ingen rasister i vår by.

Mange brukere av biblioteket er muslimer, og altså tilhører gruppa med en religion som skal bekjempes av SIAN. Folk skal kjenne seg trygge på biblioteket. Biblioteket er ikke et sted for hatefulle ytringer. Ikke minst har vi ansatte som er muslimer, og som opplever en stor utrygghet ved at organisasjoner som SIAN får bruke biblioteket til sine møter.

SIAN sitt budskap er uten tvil rasistisk og Fagforbundet Oslo mener at organisasjonen er rasistisk. Flere av medlemmene er anmeldt og dømt for hatefulle ytringer. Leder Lars Thorsen og nestleder Fanny «Anna» Bråten er tiltalt i Oslo tingrett for flere brudd på straffelovens paragraf 185, forbudet mot diskriminerende/hatefulle ytringer. Antirasistisk senter har nylig anmeldt SIAN ved leder Lars Thorsen igjen etter samme paragraf.

Det er ikke sensur å ikke legge til rette for hatytringer, det være seg på lukkede møter eller offentlige. Tvert imot handler mye av diskusjonen om ytringsfrihet akkurat nå om hvordan ytre høyre og ekstreme høyre bruker ytringsfriheten og offentlige arenaer til å skaffe seg selv legitimitet, og hvordan de bruker ordet sensur til å undergrave institusjoners og mediers rett til ikke å legge til rette for hatytringer.

Arendalsuka valgte i 2019 å utestengte SIAN fra arrangementer. – Vi har sett rasistiske, antidemokratiske og til dels voldelige budskap på nettsidene deres gjennom vinteren. Det er uforenelig med Arendalsukas verdier, sier Harald Danielsen, rådmann i Arendal kommune.

Det var en riktig avgjørelse. Det samme er dette. 

Regionsmøte i 2019 vedtok denne uttalelsen enstemmig.

;