Koronaviruset – aktuelle arbeidsrettslige spørsmål

Koronaviruset reiser mange spørsmål. De fleste er regulert i lov- eller avtale, men den nye situasjonen som er oppstått i forbindelse med viruset viser at det også er behov for lovendringer og presiseringe.  LO-advokatene har samlet opp de aller viktigste spørsmålene som reises.

12.03.2020
Sist oppdatert: 12.03.2020

Les hele artikkelen her.

De viktigste spørsmålene som blir tatt opp:

  • Sykepenger
  • Barnehager og skoler stenger - omsorgspenger
  • Ferie og endring av ferie
  • Karantene etter fritidsreise
  • Reisepålegg som ledd i arbeid
  • Pålegg om hjemmekontor
  • Permittering
  • Styrtingsrett, lojalitetsplikt- og omsorgsplikt

Andre saker

;