Informasjon til lærlinger og lærekandidater i Oslo

(Foto: Fagforbundet Oslo)

Det vil være en vanskelig tid for lærlinger og lærekandidater fremover. Derfor har Fagforbundet Oslo samlet viktig informasjon for denne gruppen.

18.03.2020
Sist oppdatert: 18.03.2020

Hvis lærlinger og lærekandidater har spørsmål er det beste å ta kontakt med tillitsvalgt og din nærmeste leder. Alle lærlinger har en fagansvarlig og instruktør som kan være en støtte under krisen. Det er viktig at lærlinger gjør oppgaver som man er lært opp til.

Informasjon fra Oslo kommune

Lærlinger er ansatte

Som lærling eller lærekandidat er du ansatt i en bedrift. Det er arbeidsgiver som regulerer arbeidsforholdet også for lærlinger og lærekandidater. Du skal møte på jobb som vanlig, hvis du ikke får annen beskjed fra bedriften.

Fag- og svenneprøver utsatt

Alle fag- og svenneprøver med oppstart 13. til 26. mars blir utsatt. De av dere som blir berørt, får informasjon fra prøvenemnda om utsettelsen. Dere får nærmere beskjed seinere om ny tid for gjennomføring av prøve.

Har du blitt permittert eller har du fått varsel om permittering?

Du får informasjon om permittering fra arbeidsgiver/lærebedrift. Du kan også kontakte din tillitsvalgte i bedriften hvis du har spørsmål. Husk at permittering er et midlertidig avbrudd, og at arbeidsavtalen din fortsatt gjelder. Hvis du må registrer deg arbeidsledig og søk om dagpenger hos NAV.

I søknaden om dagpenger til NAV, må du laste opp og legge ved:

  • Permitteringsvarselet du har fått fra arbeidsgiveren din.
  • Arbeidsgiveren/lærebedriften din må også fylle ut et skjema fra NAV som heter "Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering". Hvis bedriften ikke har dette klart ennå må enten du eller bedriften ettersende dette til NAV. Avklar med din nærmeste leder hvordan dere løser dette.
  • Arbeidsavtalen din. Hvis du ikke finner den, ta kontakt med arbeidsgiver eller opplæringskontoret ditt.
  • Lærekontrakten din:
    • Lærebedrift eller opplæringskontor kan finne lærekontrakten i Altinn (papirkontrakter) eller VigoBedrift (digitale kontrakter).
    • Papirkontrakt finner du i elektronisk postkasse (E-boks eller Digipost).
    • Elektronisk kontrakt (e-kontrakt) finner du på vigo.no.

Relevante lenker

NAV (permittering)

Utdanningsdirektoratet om lærlinger og læreplasser Se under praktisk informasjon. 

;