Einar Gerhardsens bok "Tillitsmannen" foreligger nå i digital utgave

Boka er et flott hjelpemiddel for alle tillitsvalgte

27.05.2020
Sist oppdatert: 27.05.2020

Dette er en digital versjon av Einar Gerhardsen sin bok "Tillitsmannen - en håndbok for tillitsvalgte". Det er en samling nyttige tips og råd for gjennomføring og utvikling av organisasjonsarbeid. En håndbok for tillitsvalgte var først og fremst beregnet på å være et verktøy for tillitsvalgte i arbeiderbevegelsens mange organisasjonsledd. 

Tillitsvalgtes behov for å kjenne de regler som er nødvendige for at organisasjonen de leder skal fungere er ikke mindre i dag. Boka og denne digitale opplæringen er et nyttig redskap for alle tillitsvalgte i organisasjonssamfunnet. Opplæringen inneholder dessuten et oppslagsverk over nyttige begreper og forklaringer.

Boka finner du her: https://tillitsmannen.lo.no/#/


;