Tariffoppgjøret 2020 og status innenfor de ulike tariffområdene

Her er viktige datoer om når det er forhandlinger i tariffavtaler Fagforbundet er part i.

12.10.2020
Sist oppdatert: 12.10.2020

 

 

;