Arbeidsmiljøprisen 2021

Det inviteres nå til å sende inn forslag til hvem som skal få arbeidsmiljøprisen i 2021. Prisen deles ut på arbeidsmiljøkonferansen som arrangeres 21. april 2021.

23.11.2020
Sist oppdatert: 23.11.2020

Forslag til kandidater til ARBEIDSMILJØPRISEN 2021

KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal deler årlig ut en arbeidsmiljøpris. Arbeidsmiljøkonferansen 2021 blir en dagskonferanse, og prisen for 2021 blir delt ut på Arbeidsmiljøkonferansen i Molde den 21. april 2021.

Arbeidsmiljøprisen er ei oppmuntring til en kommune, fylkeskommunen, en offentlig eid institusjon, samla eller representert ved enkeltavdelinger, som har utmerka seg med å legge til rette for et godt arbeidsmiljø.
Forslag på kandidater til Arbeidsmiljøprisen 2021 skal sendes inn på vedlagte søknadsskjema. Opplysningene gitt i skjemaet vil danne grunnlaget for utvelgelse av kandidater som arbeidsgruppa vil intervjue.

Send forslaget til:

Arbeidsmiljøkonferansen i Møre og Romsdal
v/ Arnt Silseth, Fagforbundet
Grandfjæra 24 d, 6415 Molde
eller på e-post til: arnt.silseth@fagforbundet.no

Frist for innsending er 15. januar 2021.

Relaterte dokumenter: