Fagforbundet Innlandet krever at Mustafa Hasan må få bli

Fagforbundet Innlandet mener at bakgrunnen for å sende Mustafa hjem skyldes at Norge har en for streng innvandringspolitikk.

17.12.2020
Sist oppdatert: 17.12.2020

Etter nyttår skal 18 år gamle Mustafa Hasan sendes ut av Norge. Fagforbundet Innlandet mener at grunnen til dette er at Norge har en for streng innvandringspolitikk. I denne saken har det blitt lagt for liten vekt på menneskelige hensyn, og for stor vekt på såkalt innvandringsregulerende hensyn.

Mustafa kom til Norge som seksåring i 2008, sammen med mor og tre eldre brødrene. Moren er opprinnelig palestiner, og familien fikk opphold fordi hun opplyste at de var statsløse palestinere. Senere har det komme fram at mor til Mustafa har Jordansk statsborgerskap, som følge av et tvangsekteskap. Det er uklart om moren opplyste at hun var palestinsk statsborger fordi hun misforstod, eller fordi hun bevisst ga uriktig informasjon til norske styresmakter.

Tvangsekteskap i seg selv er en grunn til å søke beskyttelse, noe som burde være grunn nok til å la tvilen komme familien til gode. Det er et grunnleggende rettsprinsipp at barn ikke skal straffes for handlingene til foreldrene, uavhengig av hva som har skjedd i denne saken.

Mustafa har bodd i Norge i 13 år og skulle etter planen ha fullført videregående skole våren 2021. Mens Mustafa skal kastes ut, får storebror hans – Abdel – bli i Norge. I saken til Abdel er det lagt sterkere vekt på menneskelige hensyn og tilknytting til landet, enn på innvandringsregulerende hensyn. Utlendingsdirektoratet hevder at sakene ikke er like, selv om de handler om to brødre, født med ett års mellomrom, som har vokst opp under de samme forhold. Det er vanskelig å se at de to sakene kan bli mer like. Tvangsutkastingen av Mustafa Hasan er opprørende og urimelig.

Fagforbundet Innlandet krever at styresmaktene tar en anstendig avgjørelse, og gir Mustafa Hasan opphold i Norge.

Helene Harsvik Skeibrok
Regionleder
Fagforbundet Innlandet

;