Støtteerklæring til de streikende prestene

En solidarisk hilsen fra Fagforbundet Innlandet

04.01.2021
Sist oppdatert: 04.01.2021

Fagforbundet Innlandet støtter prestestreiken. Prestene kjemper nå for å beholde opparbeidede rettigheter. Arbeidsgiver vil nå ta bort en avtale som ble inngått for 5 år siden. Konsekvensene ved å ta bort avtalen er at nyutdannede prester går ned mellom 40-50 000. Dette kan gå utover rekruteringene av prester i framtiden, dette kan vi ikke akseptere. Prestene har en betydelig rolle i vårt samfunn, og det kommer spesielt tydelig frem i krisetider, slik vi er vitne til nå i jula med skredet ved Gjerdrum.

Fagforbundet Innlandet mener Prestene er modige som tar denne kampen og vi støtter dere!

En solidarisk hilsen fra Fagforbundet Innlandet

;