Overhengende fare for streik i Innlandet – kjemper for lik lønn for likt arbeid.

I januar blir det mekling i tariffavtalene for private helse- og omsorgsinstitusjoner, NHO 453 og 481, - lykkes ikke partene i å bli enige blir det streik. For 453 er meklingsdatoen satt til 7.- 8. januar og for 481 er det mekling 18. – 19. januar. I første omgang vil en eventuell streik ramme Ringen rehabiliteringssenter i Moelv i Innlandet.

04.01.2021
Sist oppdatert: 04.01.2021

Bakgrunnen for konflikten er forskjellsbehandling av yrkesgruppene i disse områdene som NHO gjorde seg skyldig i 2019. Da valgte NHO å løfte lønnen til en yrkesgruppe i en av disse avtalene, sykepleierne, med titusenvis av kroner for at de skulle tjene om lag like bra som sykepleiere i sykehus og kommuner.

Uretten består i at alle andre arbeidstakere i disse avtalene ikke fikk samme behandling. Dermed er det slik at to kolleger med like lang utdanning på samme nivå tjener svært ulikt. En miljøterapeut med høyskoleutdanning tjener 40 – 50 000 mindre en kollegaen med utdanning som sykepleier.

Fagforbundet mener NHO gjorde rett da de la prinsippet om at folk bør tjene omtrent det samme uansett om de jobber i en offentlig eller privat institusjon til grunn, men slik er det altså bare for noen få arbeidstakere. I dag tjener for eksempel en helsefagarbeider langt mindre i en institusjon drevet av en privat virksomhet i NHO-området enn om hun hadde jobba i for eksempel en kommune. Dessuten vil hun ha en dårligere pensjonsordning.

De som jobber i en virksomhet omfattet av disse tariffavtalene jobber enten innen privat pleie og omsorg, innen rus, barnevern, psykisk helse, kulturområdet, eller de jobber i ideelle institusjoner som Frelsesarmeen og Bymisjonen.

Det lønnsmessige etterslepet i disse områdene har eksistert i lang tid, og Fagforbundet har kjempet for lik lønn for likt arbeid, uavhengig av hva arbeidsgiveren heter. Men når NHO velger å rette opp denne uretten for en eneste yrkesgruppe, blir denne uretten skrikende tydelig. Slik kan det ikke være, og Fagforbundet er tvunget til å ta denne kampen nå, selv om vi er i et år med lønnsmessig unntakstilstand.

Så langt har vi blitt møtt med en kald skulder fra arbeidsgiverne. De viser til at vi bør kunne løse dette gjennom de lokale forhandlingene. Det kunne vi nok har gjort, men når NHO selv velger å bryte med alle spilleregler for å gi et sentralt superløft til en gruppe, må vi kreve likebehandling av våre yrkesgrupper.

Det er ikke feil at en sykepleier i dette området har en sammenliknbar lønn som andre sykepleiere, men dem kan ikke være den eneste yrkesgruppa som får en slik behandling. En behandling bør være rett og rimelig, og må gjelde for alle yrkesgrupper.

Nestleder Jon-Inge Hagebakken
Fagforbundet Innlandet

;