Opplæring i bedrift

Fagforbundet Innlandet får en del henvendelser angående opplæring i bedrift. Her kommer litt informasjon omkring dette tema. Opplæring i bedrift kan være som læring, praksiskandidat eller som kandidat i ordningen fagbrev på jobb.

01.02.2021
Sist oppdatert: 01.02.2021

Opplæring i bedrift:

Fagforbundet Innlandet får en del henvendelser angående opplæring i bedrift. Her kommer litt informasjon omrking dette tema.

Opplæring i bedrift kan være som læring, praksiskandidat eller som kandidat i ordningen fagbrev på jobb. Det er Innlandet fylkeskommune som har ansvar for disse ordningene og mere informasjon finner man her: https://innlandetfylke.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/ 

Voksenopplæring:

Opplæring organisert for voksne (voksenopplæring) retter seg mot de som er over 25 år som ikke har fullført eller bestått videregående opplæring tidligere. Man kan ta yrkesfag eller fag til generell studiekompetanse, eller bli realkompetansevurdert.

For å ha rett må du:

  • ikke ha fullført og bestått videregående opplæring
  • være 25 år eller eldre
  • ha fullført grunnskolen eller tilsvarende
  • være bosatt i Innlandet
  • ha lovlig opphold i Norge

Dersom du oppfyller disse kravene har du rett til gratis videregående opplæring.

www.vigo.no registreres søknad om veiledning, realkompetansevurdering eller opplæring.

Fagbrev/svennebrev:

Fagbrev og svennebrev er dokumentasjon på bestått fagprøve og svenneprøve. Dette kan man oppnå som lærling, praksiskandidat, eller som kandidat i ordningen fagbrev på jobb.

Praksiskandidat (privatist):

Praksiskandidatordningen gjelder for deg som har lang og allsidig praksis i et lærefag. Du kan melde deg opp til fag-/svenneprøve dersom du kan dokumentere fem års praksis og betalt prøveavgift. Før du melder deg opp til fagprøve, må du ha bestått Vg3-eksamen i lærefaget. I noen lærefag (bl. a. elektro og yrkessjåfør) er det flere krav til teori.

Fagbrev på jobb:

Fagbrev på jobb er en ordning for deg som er i lønnet arbeid, du kan få vurdert realkompetansen din, få restopplæring og ta fag- eller svennebrev på grunnlag av dette.

På grunn av dagens deltakerantall og den økonomiske situasjonen på fagopplæringsområdet i Innlandet fylke, er det besluttet at man ikke tar inn flere deltakere i ordningen på nåværende tidspunkt. Spørsmål kan rettes til Enhet for fag - og yrkesopplæring hos Innlandet Fylkeskommune. 

;