Trysil kommune bør kjøpe Knerten barnehage

Bildet er tatt av Esi Grünhagen fra Pixabay (Foto: Pixabay)

Fagforbundet Innlandet er kjent med at en privat barnehage skal selges i Trysil. Fagforbundet mener at skattefinansierte tjenester bør drives av det offentlige. Vi mener derfor at politikerne i Trysil kommune nå bør gripe muligheten til å kjøpe den private barnehagen, slik at den driftes kommunalt med de lønns- og arbeidsvilkår som følger av dette.

03.02.2021
Sist oppdatert: 03.02.2021

Fagforbundet Innlandet er kjent med at en privat barnehage skal selges i Trysil. Fagforbundet mener at skattefinansierte tjenester bør drives av det offentlige. Vi mener derfor at politikerne i Trysil kommune nå bør gripe muligheten til å kjøpe den private barnehagen, slik at den driftes kommunalt med de lønns- og arbeidsvilkår som følger av dette. Det er viktig at det ikke tas plasser fra de kommunale og tillegges i de private barnehager.

Mener politikerne i Trysil at de vil legge til rette for at de private aktører i barnehagesektoren skal få enda flere plasser på bekostning av de kommunale? Vil de at barna våre skal bli god butikk for private aktører? Private barnehager trenger ikke forplikte seg til å følge de kommunale oppvekstplanene selv om de får statlige tilskudd. Dette gir politikerne mindre handlingsrom for hva de ønsker med tilbudene innen oppvekst. Ønsker kommunen å miste dette handlingsrommet?

Fagforbundet vil at politikerne skal ta ansvar for felleskapet og fellesskapsløsningene. Nærheten som det innebærer når tjenestene ivaretas av kommunen i egenregi styrker lokalsamfunnene og bidrar positivt både til utvikling av tjenestene i samarbeid med de ansatte, og oppfølging og kontroll av både tjenestene og pengebruken. I tillegg sikres den folkevalgte styringen med tjenestene på en god måte, under forutsetningen av at kommunene settes økonomisk i stand til i å ivareta oppgavene på en hensiktsmessig måte for lokalsamfunnene.

Vi oppfordrer politikerne til å gripe muligheten og kjøpe den private barnehagen, for slik å sikre de ansatte gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår.

Alexander Dahl
Leder yrkesseksjon Kirke Kultur og Oppvekst
Fagforbundet Innlandet

;