Tariffoppgjøret for våre medlemmer i sykehusene er endelig i havn

Endelig kom avklaringen av sykehuslønn for 2019. Saken har vært til behandling i Rikslønnsnemda som avsa sin kjennelse 7. november. Det betyr at tariffoppgjøret for våre medlemmer i sykehusene nå er avsluttet. Oppgjøret har en ramme på linje med frontfaget. Virkningsdatoen er 1. august 2019.

08.11.2019
Sist oppdatert: 08.11.2019

Relaterte dokumenter: