Fremdeles ledige plasser på gratis fagskoleutdanning høsten 2020

10.09.2020
Sist oppdatert: 10.09.2020

Fremdeles ledige plasser på gratis fagskoleutdanning høsten 2020 AOF Fagskolen melder om stor interesse for Barn med særskilte behov. Full klasse både i Kristiansand og i Arendal.  Det er satt opp ekstraklasse i Lillesand med studiestart 22. september.

 

I Kristiansand er det satt opp ekstraklasse for Effektiviserings- og forbedringsledelse  med studiestart 24. september. 

Det er også ledige plasser på utdanningene: Positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer, studiestart i Arendal 23. september, Psykisk helsearbeid, studiestart i Arendal 17. september og Helse, miljø og sikkerhet med studiestart i Lyngdal 22. september, i Kristiansand 28. september og i Arendal 30. september.

Hver studieplass finansieres fra Agder fylkeskommune med kr. 86.000,- eller kr. 43.000,- (avhengig av utdanningens lengde). Den eneste utgiften studentene har er studentavgift på kr. 200,- eller kr. 400,- (avhengig av utdanningens lengde) + utgifter til litteratur. 

Undervisningen er tilrettelagt på kveldstid med 5 kvelder per måned og lar seg godt gjøre å kombineres med jobb. For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med AOF Fagskolen, avdeling Kristiansand eller følg innsatt link.