Støtteerklæring fra SV Vennesla (klikk for å lese hele)

Vi i Sosialistisk Venstreparti Vennesla støtter de streikende i Fagforbundet og Fellesorganisasjonen.

25.01.2021
Sist oppdatert: 25.01.2021

Relaterte dokumenter:

;