Bidrar til å utvikle nye kompetansemål for VG3

Arbeidsplassene våre er i stadig utvikling. Kravene og behovene endrer seg i takt med samfunnet forøvrig og det er jevnlig behov for å evaluere og sjekke at utdanningene gir den kompetansen som trengs for å utøve disse viktige yrkene på en god og forsvarlig måte.

18.04.2018 av Kurt Rønning
Sist oppdatert: 23.04.2018

Faglig råd for helse og oppvekstfag er et partssammensatt råd underlagt Utdanningsdirektoratet for å utvikle kvaliteten i helse og oppvekstfagene på videregående nivå. Fagforbundet har for tiden 2 faste medlemmer, samt 3 varamedlemmer i rådet. Disse representerer både Fagforbundet og LO Stat.

12. april startet arbeidet med å beskrive det sentrale innholdet i de lære- og yrkeskompetansefagene som rådet har ansvar for. Fra Fagforbundet var tre stykker tilstede på det første møtet. Rådgiverne Tonje Thorbjørnsen og Ingrid Bjørnevik, samt nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial, Kurt Rønning. 

I løpet av våren skal rådet foreslå nye sluttkompetanser som skal danne utgangspunkt for revisjon av læreplanene. Deretter skal arbeidet kvalitetssikres av blant annet våre faggrupper. For Fagforbundet er det viktig å sørge for at våre medlemmer har et relevant og godt fagbrev eller tilsvarende yrkeskompetanse etter endt utdanning. Det er derfor viktig at vi får spilt inn de tilbakemeldingene vi får fra våre medlemmer. Arbeidet skal være ferdig 1. september.

De fagene som nå jobbes med er:

 

 • Helsefagarbeider
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Ambulansearbeider
 • Portør
 • Fotpleier
 • Ortoped
 • Hudpleier
 • Tannhelsesekretær
 • Helsesekretær
 • Apotektekniker
 • Aktivitør

 

 

 

;