Får likevel erstatning for Sara-heisuhell

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Hjelpepleierens arbeidsuhell med Sara-heisen på sykehjemmet er årsaken til hennes skulderplager og skal føre til ménerstatning. Det slår lagmannsretten fast, og opphever trygderettens kjennelse.

20.05.2009 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 29.05.2009

- Lagmannsretten ga oss medhold i at hjelpepleier Elsa Ansaras arbeidsuhell på Ammerudhjemmet februar 2001 er årsaken til hennes skulderplager og skal føre til ménerstatning, forteller LO-advokat Philip Blom, som førte saken for Fagforbundet i lagmannsretten.

 

Trygderettens kjennelse ugyldig

Saken gjelder gyldigheten av en kjennelse i trygderetten fra februar i fjor. Trygderetten avslo Fagforbundets medlem Elsa Ansarars krav om ménerstatning etter et uhell da hun brukte en Sara-heis. En Sara-heis er en innretning som brukes på sykehjem for å skåne personalet for tunge løft. Uhellet skjedde mens Elsa Ansara skulle stelle en tung pasient. Heisen brøt plutselig sammen og Ansara ble truffet i høyre overarm av en av heisens løftearmer. Etter ulykken har Elsa Ansara vært nødt til å bytte jobb. Hun jobber i dag som hjelpelærer.

 

Skaden hun pådro seg ble godkjent som yrkesskade, men Elsa Ansaras krav om ménerstatning ble avslått av trygderetten. I domsslutningen heter det: Trygderettens kjennelse av 15. februar 2008 kjennes ugyldig. Staten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet dømmes til å betale 101 700 kroner i saksomkostninger til Elsa Ansara.

 

Ikke prinsipiell, men viktig likevel

Ifølge advokat Philip Blom kan ikke dette ses på som en prinsippiell sak.
- Noen nye prinsipper kan vi ikke trekke ut av denne saken, den er høyst konkret. Her er det en vurdering av Ansaras sykejournal og legeerklæring som ligger til grunn for lagmannsrettens kjennelse. Advokat Blom kan fortelle at det absolutt er bryet verdt å prøve en negativ kjennelse i trygderetten.
- Det gjør jeg cirka tre-fire ganger i året. Jeg har ingen konkret statistikk på det, men det ser ut til at det blir stadig flere sånne saker. Jeg har vunnet fram tre ganger nå. Dette har stor betydning for den det gjelder, spesielt der erstatning er hjemlet i Hovedtariffavtalen.

 

Krav om ménerstatning

Etter folketrygdlovens §13-17 framsatte Elsa Ansara krav om ménerstatning. Kravet ble avslått av NAV Klage og anke Oslo og Akershus. Trygdekontoret fant at det forelå en årsakssammenheng mellom skaden og plagene, men at varig invaliditet var mindre enn 15 prosent. Avslaget ble anket til trygderetten. Trygderetten stadfestet NAV Klage og anke Oslo og Akershus' vedtak. I august 2008 reiste Elsa Ansara sak mot staten med påstand om at trygderettens kjennelse skulle oppheves og hjemvises til ny behandling.
- Staten var lite fleksibel og ikke innstilt på å trekke saken eller få til et forlik. Det syntes jeg var underlig. For meg var dette en behagelig sak å gå i retten med. Jeg vil si at det aller meste trakk i vår favør. I andre saker hvor vi ser at det går dårlig, trekker vi saken før den kommer til doms, sånn at vi slipper utgiftene, sier Philip Blom.

;