Oppstartsdatoer for lønnsoppgjøret 2021

Prosjektmedarbeider Bufetat Region Sør (Foto: Fagforbundet)

Ikke før er et kraftig forsinka lønnsoppgjør for 2020 ferdig, så gjør vi oss klar for lønnsoppgjøret 2021. De første datoene er nå på plass.

04.03.2021 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 19.03.2021

Allerede 15. mars går startskuddet for forhandlingene da LO overleverer sine krav til NHO. LOs representantskap har vedtatt et samordnet oppgjør for virksomhetene i NHO og i Virke, utenom Virke Helse utdanning og kultur, som har en seinere forhandlingsstart.

Selve forhandlingene med NHO og Virke på den ene siden og LO på den andre skal pågå 24. og 25 mars. Nå er også datoene for kommuneoppgjøret, Spekter og staten klare.

Lønnsoppgjøret i kommunene

Kommuneoppgjøret begynner noe senere, 21. april. Grunnen til det er at selve avtalen løper fra 1. mai til 31. april hvert annet år. Oppgjøret vi nettopp har lagt bak oss skulle vært påbegynt våren 2020, men ble kraftig forsinket av koronapandemien. Det var et hovedoppgjør, mens årets oppgjør er et mellomoppgjør der det vanligvis bare forhandles om lønn.

Dette er bare noen av de mange tariffoppgjørene som skal forhandles denne våren, men ikke alle datoer er klare enda.

;