Faggruppe for helsefagarbeidere

For å ivareta våre medlemmer og yrkesgrupper best mulig har seksjonen opprettet faggrupper. Faggruppene består av yrkesaktive medlemmer og fungerer rådgivende overfor seksjonen. I tillegg initierer de relevante saker ovenfor styremedlemmene og administrasjonen. Målsetningen er å få et godt grunnlag for den yrkesfaglige satsingen.

16.02.2015 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 08.04.2021

 

Medlemmer i faggruppe for helsefagarbeidere:

Leder: 
Trine Sørensen, Troms, mobil 

Øvrige medlemmer:
Jørgen Aanerud, Oslo
Morten Caspersen, Hordaland
Mette Laulo, Aust Agder

Se yrkessiden for helsefagarbeidere.

;