Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

Ambulansepersonell må prioriteres i vaksinekøen

Illustrasjon.

Kritisk helsepersonell skal få vaksine først, melder Folkehelseinstituttet. Fagforbundet mener ambulansepersonell må rykke fram i køen for å få de første vaksinene.

av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 08.04.2021

Risikogruppene, gamle og beboere på sykehjem, skal prioriteres aller først, og deretter helsepersonell - kritisk helsepersonell.

- La det ikke være noen tvil om at de som jobber tett på koronapasienter på intensivavdelinger på sykehusene må være friske og klar til å ta seg av de sykeste pasientene. Sykefravær hos denne gruppen kan få alvorlige konsekvenser for behandlingstilbudet og hvor mange pasienter som kan behandles, sier Iren Mari Luther, leder Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Samtidig blir ikke ambulansepersonell nødvendigvis regnet med i første vaksinepulje. Det er ikke en fastsatt liste over hvilke grupper som er kritisk helsepersonell eller ikke i bekjempelsen av koronaviruset. Helsedepartementet har bestemt at det skal være opp til hvert enkelt helseforetakene å avgjøre hvilke helseansatte som får vaksinen først. Det kan med andre ord bli lokale forskjeller og ingen garanti for at yrkesgruppa rykker fram i køa.

En liten andel av vaksinedosene er satt av til kritisk helsepersonell, til sammen 15.000 doser til ansatte i spesialisthelsetjenesten.

Tett på koronasyke

Ambulansepersonell er en yrkesgruppe som daglig møter mange mennesker, med stor risiko for smitte. De jobber tett på alvorlig syke pasienter. Flere av pasientene har allerede fått påvist koronasmitte. Yrkesgruppa står i front og møter dem først, men kan altså havne bak i køen når vaksinen skal gis.

- Yrkesgruppa ønsker seg en trygghet rundt egen helsesituasjon. De møter pasienter og pårørende i pasientens hjem og oppholder seg tett innpå mennesker de møter. De sitter sammen med pasienter i ambulansen, ofte over lang tid og uten mulighet til å holde en meters avstand. Det øker faren for smitte og det øker faren for selv å bli smittebærer, kommenterer Luther.

Får vi utbrudd på ambulansestasjoner, kan det fort bli kritiske situasjoner. Det er avgjørende at ansatte i prehospitale tjenester prioriteres for å hindre at det skjer.

- Vi er avhengige av ambulansetjenesten for å bekjempe koronaviruset. De ansatte trenger vaksine nå for å stå best mulig rustet i kampen som ligger foran oss, sier Luther.