Kan bli storstreik fra søndag 8. april

Det første streikeuttaket til Fagforbundet omfatter 660 medlemmer, av disse er 420 frisører i salonger over hele landet som har tariffavtale med sine ansatte. (Foto: Fagforbundet)

Plassfratredelse ble meldt NHO i dag, 3. april klokka 13.00. Det betyr at LO og YS har offentliggjort hvilke bedrifter som blir berørt av en mulig streik. Rundt 36.000 ansatte, 650 fra Fagforbundet, streiker dersom det ikke blir enighet innen fristen.

03.04.2018 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 03.04.2018

Drøyt 650 fagforbundsmedlemmer kan være i streik fra søndag (Fagbladet 03.04.)

Førsteuttaket for Fagforbundet gjelder

 • 420 frisører i små og store salonger over hele landet som har tariffavtale med sine ansatte.
 • 148 dyrepleiere ved klinikker som har tariffavtale.
 • 6 ansatte ved Aurora kino i Tromsø.
 • 12 ansatte ved Hero Kompetanse.
 • 34 ansatte ved Infratek Norge AS gjennom energiavtalen mellom EL & IT-forbundet og NHO.
 • 35 ansatte i Unibuss Oslo og 4 i Unibuss Ekspress gjennom bussbransjeavtalen mellom Transportarbeiderforbundet og NHO.

Fra forhandling til brudd til mekling

Lønnsforhandlingene mellom NHO og arbeidstakerorganisasjonen LO og YS ble brutt 22. mars. Partene har vært gjennom frivillig mekling, onsdag starter den tvungne meklinga på hos Riksmekler.

Da blir det fem dager med vanskelig mekling, med frist lørdag 7. april. Hvis det ikke kommer en løsning som partene kan enes om, blir det storstreik i privat sektor.

En eventuell streik vil først bli iverksatt ved arbeidstidens begynnelse 8. april.

Ett steg nærmere storstreik - LO bryter den frivillige meklingen

Fagforbundet part i fem avtaler

Oppgjøret i privat sektor mellom LO og NHO gjelder rundt 4200 av forbundets drøyt 360.000 medlemmer. Disse er fordelt på avtaler som forbundet er part i på følgende områder:

 • Overenskomst for Pleie og omsorg (private sykehjem)
 • Ambulanse (private ambulansedrivere)
 • Barnevern, asylmottak, blindeforbundet
 • Frisører
 • Dyrepleiere og klinikkassistenter
 • Fagforbundet deltar også i forhandlingene i bussbransjen og energibedrifter.

LO har fire hovedkrav:

 • Forbedret AFP, slik at færre faller utenfor ordningen.
 • Forbedringer i obligatorisk tjenestepensjon (OTP), slik at flere får pensjon og at nivået blir høyere
 • Økt kjøpekraft for alle.
 • Fortsatt dekning av reise, kost og losji for tilreisende arbeidere i industrien og andre bransjer.
;