Tariffoppgjøret skal speile helheten i kommunene

Mette Nord, leder for Fagforbundet, krever at alle arbeidstakere skal få økt kjøpekraft i årets kommuneoppgjør. (Foto: Birgit Dannenberg)

– Forbunda i LO Kommune speiler hele kommunesektoren, og Fagforbundet som det største forbundet er et forbund for profesjoner, ikke et profesjonsforbund, derfor må vi ivareta helheten når vi fremmer krav.

10.04.2018 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 10.04.2018

Det sa Mette Nord, leder i Fagforbundet, på et pressetreff om tariffoppgjøret i kommunesektoren. I kommuneoppgjøret forhandler Fagforbundet som en del av LO Kommunes forhandlingssammenslutning. De andre forbundene i LO Kommune er FO, MFO, Skolenes Landsforbund og EL&IT-forbundet. Samlet forhandler LO Kommune for om lag 200 000 arbeidstakere.

Denne uka starter lønnsforhandlingene i offentlig sektor: Nå skal det forhandles for de fleste av Fagforbundets 361.000 medlemmer (Fagbladet)

Krever økt kjøpekraft for alle

Fagforbundet krever at alle arbeidstakere skal få økt kjøpekraft. Tall viser at ledere og akademikere i kommunene har hatt bedre lønnsutvikling enn resten de siste ti åra.

– Det må vi gjøre noe med, sa Mette Nord, og la til at det nettopp er derfor at Fagforbundet og de andre i LO Kommunes forhandlingssammenslutning krever et likt kronetillegg.

Hun understreket at det påhviler partene å bruke tariffoppgjøret slik at potten deles på en måte som oppleves rettferdig for alle parter. Det innebærer at alle skal få økt kjøpekraft, de lavest lønte skal sikres og at likelønn skal prioriteres.

Tallenes tale er klar

Rådgiver og beregner Helge Sørli la fram tall som viser at likelønn tar tid og at ledere og akademikere drar fra lønnsmessig.

Statistikk med mer

I 2008 var kvinners lønn i prosent av menns lønn 91,2, i 2012 steg tallet til 92,1 og i 2017 til 93,3.

– Det går riktig vei, men det går sakte, konstaterte Sørli.

Årslønnsveksten i prosent for ledere (kapittel 3) og akademikere (kapittel 5) i forhold til øvrige ansatte i kapittel 4 viser alvorligheten i spriket i lønnsvekst. Fra 2012 til 2017 har ledere en mervekst på 46 700 kroner, mens akademikerne har en mervekst på 34 300.

– Dette skyldes at ansatte i kapittel 3 og 5 har lokal lønnsdannelse, mens kapittel 4 hovedsakelig har sentral lønnsdannelse, forklarte Mette Nord, og sa at for å unngå at dette fortsetter må det komme sentrale føringer.

Det store pensjonsoppgjøret kom i 2018

Pål Skarsbak, daglig leder i LO Kommune, innledet kort om pensjon, både offentlig tjenestepensjon og om pensjonselementene i oppgjøret mellom LO og NHO.

 Norge unngår storstreik i privat sektor. LO sier ja til løsningen i lønnsoppgjøret (Fagbladet)

I mars ble Fagforbundet, sammen med de andre arbeids­taker­organisasjonene, enige om et forslag til løsning for hvordan offentlig tjenestepensjon skal tilpasses pensjons­reformen som ble innført i 2011.

Det anbefalte forslaget til ny offentlig tjenestepensjon skal nå ut til uravstemning. Endelig dato er ikke fastsatt.

Uravstemninga om pensjon er helt separat fra det kommende lønnsoppgjøret i kommuensektoren.

 

;