Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

Enighet med Virke om oppgjøret i helse, utdanning og kultur

Fagforbundet forhandler syv overenskomster i helse, utdanning og kultur (HUK). - Vi er fornøyd med et resultat lik det som er oppnådd i sammenlignbare områder, sier Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 08.04.2021

Det økonomiske resultatet er helt på linje med korresponderende områder, det vil si oppgjørene i kommunesektoren, Spekter og staten.

HUK-området omfatter:

For informasjon om de enkelte områdene kan du lese  protokollen fra forhandlingene, info om hvert område og oppdaterte lønnstabeller vil være tilgjengelige på nettsidene over i løpet av morgendagen.