Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

Enighet om ny avtale for dyrepleierne

Ingrid Myran har vært forhandlingsleder for Fagforbundet mot avtalen for dyrepleiere og klinikkassistenter.

Forhandlingene med NHO Mat og Drikke om en ny avtale for dyrepleiere og klinikkassistenter ble avsluttet fredag 13. november 2020.

av Birgit Dannenberg
Sist oppdatert: 08.04.2021

Viktigste forhandlingspunkt var lønn. Dyrepleieroverenskomsten er den mest lavtlønte avtalen Fagforbundet har.

I årets hovedoppgjør ble det forhandlet fram et tillegg på 2 kroner pr. time, og minstelønnssatsene er hevet med 2,30 kroner. Tillegg gis fra 1. oktober 2020.

Regulering av ansiennitet

Det er tatt med en regulering av minimumssatsen for 20 års ansiennitet:
Fra 1.10.2020 skal ansatte med minst 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr. 364 138 pr. år i 100 prosent stilling.

Det gjenstår gjennomføring av lokale forhandlinger for å oppnå et resultat på linje med frontfaget.

Her kan du lese mer om lokale forhandlinger.

Utvalg skal vurdere lønn og utdanning 

Det nedsettes et partssammensatt utvalg i perioden som skal se lønnssystemet knyttet til utdanningssystem og sertifiseringsordninger ved dyreklinikkene. Med bakgrunn i nye utdanningssystemer og sertifiseringsordninger vil utvalget få en oversikt over endringer som har skjedd og vurdere om dagens kategorier i minstelønnstabellen ivaretar behovet som klinikkene har.

Den nye avtalen gjelder fra 1. mai 2020 og to år framover.

Forhandlingsutvalget er tilfreds med resultatet i et annerledes og krevende år.

- Det har vært gode prosesser, sier forhandlingsleder for Fagforbundet Ingrid Myran.

Protokoll avtale Fagforbundet - NHO Mat og Drikke for dyrepleiere og klinikkassistenter.

Resultatet går til uravstemning.

Her kan du lese mer om uravstemning.