Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

Seier om særaldersgrenser for brannfolk i Tromsø

Illustrasjonsbilde fra Lørenskog brannstasjon Nedre Romerike brannvesen 110-sentralen Nedre Romerike

– Vi gratulerer 110-operatørene i Tromsø og Norsk Maskinistforbund med seier i retten og at de får beholde særaldersgrensene sine, sier Herdis Schärer i Fagforbundets forhandlingsenhet.

av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 08.04.2021

Hun reagerer på at Norsk Maskinistforbund framstiller det som om Fagforbundet ikke unner medlemmene å beholde rettighetene sine.

Arbeidsavtalen er førende

 – Det vi sa i 2016 var at det dessverre ikke er slik at retten til å beholde særaldergrenser automatisk blir med når brannfolk ansettes på 110-sentralene, eller går over i andre stillinger. Det retten i Tromsø har kommet fram til er at de som har denne rettigheten som en del av sin individuelle arbeidsavtale, har rett til å beholde den. Det betyr ikke at dommen får effekt for alle på 110-sentralene, sier hun.

– Det er lov- og avtaleverket som setter grenser for hvem som har særaldersgrense, og 110-operatører har i utgangspunktet ikke en slik rettighet, understreker Schärer.

Arbeidsgiver må følge individuelle særaldersgrenser

Det er likevel slik at i saker hvor de ansatte individuelt kan dokumentere særaldersgrense som en rettighet, for eksempel gjennom arbeidsavtalen, tar Fagforbundet selvfølgelig saken videre på vegne av medlemmet. Arbeidsavtalen er et juridisk bindende dokument mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og Fagforbundet er av den oppfatning at det er arbeidsgivers ansvar hvis de har inkludert denne rettigheten.